F Dokumentua · PLANOAK

F Dokumentua · PLANOAK

ASTIGARRAGAko Hiri Antolaketako Plan Orokorra
· Testu Bategina · Egokitua 2010ko Urtarrila

F DOKUMENTUA · PLANOAK      
I.- Informazioa      
  I.1.- Kartografia [Udalerria]   CAD  [200KB] pdf  [4,5MB]
  I.2.- Indarreko AA.SS. Aldaketen koadroa   CAD  [500KB] pdf  [5MB]
  I.3.- Azpiegiturak [ura/saneamendua/gasa]   CAD  [400KB]  
       I.3.1.- 1 gunea     pdf  [4MB]

I.3.2.- 2 gunea

    pdf  [3,5MB]

I.3.3.- 3 gunea

    pdf  [3MB]

I.3.5.- 5 gunea

    pdf  [3MB]

I.3.6.- 6 gunea

    pdf  [3MB]

I.3.7.- 7 gunea

    pdf  [3MB]

I.3.8.- 8 gunea

    pdf  [3MB]

I.3.9.- 9 gunea

    pdf  [3MB]
  I.4.- Azpiegiturak [argia/telekomunikazioak]   CAD  [400KB]  

I.4.1.- 1 gunea

    pdf  [3,5MB]

I.4.2.- 2 gunea

    pdf  [3MB]

I.4.3.- 3 gunea

    pdf  [3MB]

I.4.4.- 4 gunea

    pdf  [3MB]

I.4.5.- 5 gunea

    pdf  [3MB]

I.4.6.- 6 gunea

    pdf  [3MB]

I.4.7.- 7 gunea

    pdf  [3MB]

I.4.8.- 8 gunea

    pdf  [3MB]

I.4.10.- 10 gunea

    pdf  [2,5MB]
0.- Antolamendua      
  O.1.- Hiritar eremua. Indarreko AA.SS. eta HAPN proposamena   CAD  [400KB] pdf  [4,5MB]
  O.2.- Lurraldearen estruktura organikoa   CAD  [600KB] pdf  [5,5MB]
  O.3.- Lurzoruaren sailkapena   CAD  [400KB] pdf  [4,5MB]
  O.4.- Zonifikazio orokorra      

O.4(a).- Zonifikazio orokorra: lur hiritarra eta hiritargarria

  CAD  [600KB] pdf  [7MB]

O.4(b).- Zonifikazio orokorra: lurzoru hiritarrezina

  CAD  [2,5MB] pdf  [9MB]
  O.5.- Xehakatutako zonifikazioa   CAD  [1MB] pdf  [8MB]

O.5.1.- 1 gunea

    pdf  [3MB]

O.5.2.- 2 gunea

    pdf  [3MB]

O.5.3.- 3 gunea

    pdf  [2,5MB]

O.5.4.- 4 gunea

    pdf  [3MB]

O.5.5.- 5 guneaa

    pdf  [2,5MB]

O.5.6.- 6 gunea

    pdf  [2,5MB]

O.5.7.- 7 gunea

    pdf  [2,5MB]

O.5.8.- 8 gunea

    pdf  [2,5MB]

O.5.9.- 9 gunea

    pdf  [2,5MB]

O.5.10.- 10 gunea

    pdf  [2,5MB]
  O.6.- Hirigintza jarduerarako eremuen mugapena eta egikaritze-unitateak   CAD  [500KB] pdf  [5,5]
  O.7.- Baldintzaile gainjarriak   CAD  [500KB] pdf  [6MB]
ERANSKINA: Erreferentziak   CAD  [13MB]