E Kultur Ondarea

E · Dokumentua ·Kultur Ondarea

ASTIGARRAGAko Hiri Antolaketako Plan Orokorraren Testu Bategina · Egokitua Urtarrilak 2010

 
E DOKUMENTUA · KULTUR ONDAREAREN KATALOGOA pdf  [61KB]
  Arkeologi eta Ondare Ingurunea
  Ondare Historiko-Arkitektonikoa
  Ondare Arkeologikoa
  Interesa izan lezaketen puntuak, baloratu ondoren berretsi beharrekoa
  Indarrean dagoen Udal Ondarearen Katalogoa
  Ondare Etnologikoa
  Ekologi eta Natur intereseko Ondarea