Indarrean dauden Lizitazioak

Indarrean dauden lizitazioak

Arrobitxuloko harrobia egonkortzeko bigarren faseko obrak

Espediente Zk. 2017IKTO0001
Kontratu Mota Obra
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2017-05-09
Amaiera Data 2017-06-05
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 146.097,78 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Aurkibidea Aurkibidea
Memoria Memoria
Planoak Planoak
Baldintza teknikoak Baldintza teknikoak
Aurrekontua Aurrekontua pdf
Aurrekontua Aurrekontua bc3