Hiri Antolaketa

Indarrean dagoen plangintza. HAPOko Testu Bategina. GAO 2010-01-22

ASTIGARRAGAko Hiri Antolaketako Plan Orokorra
· Testu Bategina · Egokitua 2010ko Urtarrila

AURREKARIAK pdf  [370KB]
A.DOKUMENTUA - MEMORIA pdf  [2MB]
B.DOKUMENTUA - HIRIGINTZA ARAUAK  

GAO 2010-01-22

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
C. ETA D. DOKUMENTUA · JARDUKETA PROGRAMA ETA AZTERKETA EKONOMIKO - FINANTZARIOA pdf  [2MB]
E. DOKUMENTUA · KULTUR ONDAREAREN KATALOGOA pdf  [61KB]
F. DOKUMENTUA · PLANOAK  
G. DOKUMENTUA · INGURUMEN ERAGINAREN BATERAKO EBALUAKETA pdf  [79MB]
1. ERANSKINA. DOKUMENTAZIO GRAFIKO OSAGARRIA  

Argazki Erreportaia

pdf  [21MB]

Urumea Bailara

pdf  [35MB]

Fotomuntaiak

pdf  [24MB]

Trenbide azpiegitura berria

pdf  [10MB]

Urumea ibaiaren biderapena

pdf  [2MB]

Bigarren gerrikoaren zubibidea

pdf  [31MB]