Erreklamazio Kudeaketa

Erreklamazioak kudeatzea 

KIUBren funtsezko zeregin bat da kontsumitzaileen eta profesional, merkatari, zerbitzu-emaile eta abarren artean bitartekotza lana egitea, bi aldeen artean sortutako arazoa konpontze aldera.

Bitartekotza definitzeko orduan, esan genezake KIUBk erreklamazioa eragin duen gatazka konpontzeko eta, horrenbestez, epai bidea edo Kontsumo Arbitrajea saihesteko burutzen dituen gestio guztien multzoa dela.

Prozedurari dagokionez, erreklamazioaren edukia beste aldeari helarazten zaio idatzizko jakinarazpen baten bidez, hartu izanaren adierazpenaz, hark bere ikuspegia agertu ahal dezan edo egindako erreklamazioaren aurrean alegazioak aurkeztu ahal ditzan. Modu informalagoak ere balia litezke, telefono bidez zein aurrez aurre.

Batzuetan, bi aldeek aditu baten iritzia biltzea adosten dute eta peritu bat kontratatzen, hark aditu txostena egin eta horrela arazoa konpontzeko.

 

Erreklamazio orriak

Eusko Jaurlaritzaren urtarrilaren 4ko 5/1997 Dekretuaz geroztik, KIUBak erreklamazio orriei buruz informatzeaz, horiek bideratzeaz eta hartu izanaren berri emateaz arduratzen dira; aipatu orriak kontsumitzaileen eskura egon beharko dira, nahitaez, merkataritza edo zerbitzuetako establezimendu guztietan.