Beste ordenantza batzuk
pdf
1.54 MB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Hilerriaren araubidearen eta funtzionamenduaren arautegia
pdf
148.7 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko udal ordenantza
pdf
124.05 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
Lokalen gutxieneko azken altuera librearen mugak eta aprobetxamendua konputatzeko hirigintza araudiko parametroak egokitzeko eta aldatzeko udal ordenantza
pdf
117.71 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
"Udalaren ingurumen txostenaren" edukia eta "udalaren ingurumen deklarazioko" prozedura arautzen duen ordenantza
pdf
153.26 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Astigarragako gazteen aisialdirako lokalak arautzen dituen Udal Ordenantza
pdf
220.02 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
Alokairu sozialeko erregimenean etxebizitza libreen errentamendua bultzatzeko diru laguntzen ordenantza
pdf
319.26 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
Obra txikiei buruzko udal ordenantza
pdf
103.25 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Parte-hartze, informazio eta gardentasun arautegia
pdf
160.36 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
Astigarragako udal baratzen emakida eta erabilera arautzeko erregelamendua
pdf
149.84 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Salmenta ibiltaria arautzeko udal ordenantza arautzailea