Beste ordenantza batzuk
pdf
197.65 KB
2017·09·22 Beste ordenantza batzuk
pdf
472.84 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
Merkataritza lokalak etxebizitzan bihurtzeko Ordenantza
pdf
1.54 MB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Hilerriaren araubidearen eta funtzionamenduaren arautegia
pdf
112.59 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Dirulaguntzak emateko araudia
pdf
148.7 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko udal ordenantza
pdf
124.05 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
Lokalen gutxieneko azken altuera librearen mugak eta aprobetxamendua konputatzeko hirigintza araudiko parametroak egokitzeko eta aldatzeko udal ordenantza
pdf
150.52 KB
2019·02·12 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
Astigarragan ostalaritzarako eta jatetxe-arlorako lurzoruaren okupazioak arautzen dituen ordenantza
pdf
117.71 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
"Udalaren ingurumen txostenaren" edukia eta "udalaren ingurumen deklarazioko" prozedura arautzen duen ordenantza
pdf
153.26 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk
Astigarragako gazteen aisialdirako lokalak arautzen dituen Udal Ordenantza
pdf
220.02 KB
2016·02·05 Beste ordenantza batzuk | Hirigintzako ordenantzak
Alokairu sozialeko erregimenean etxebizitza libreen errentamendua bultzatzeko diru laguntzen ordenantza