Administrazio sailak

Administrazio Sailak

Erregistro eta Errolda

Zerbitzuak:

 • Telefonoa, herritarrei harrera eta informazioa
 • Dokumentuei sarrera eta irteera erregistroa ematea
 • Biztanle Udal Erroldaren kudeaketa

TELEFONOA

Tel: 943 335 050
Fax: 943 335 244

udala@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Udaltzaingoa

Zerbitzuak:

 • Udalerrietako agintariak babestea eta haien eraikuntza eta instalakuntzak jagon edo zaintzea.
 • Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzentzea, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.
 • Hirigunean gertatzen diren  zirkulazio-instripuen ondoko argiketak izapidatzea.
 • Ordenantza, Bando eta gainerako udal xedapen eta ekintzei buruzko Administrazio-Polizia lanak, eta baita ingurugiroari eta bazter-txokoei kasu egiteko indarrean dagoen legedia bete dadin ardura hartzea ere, gai horiekikoan toki-erakundeek dituzten aginpideen eremuan.
 • Auzi-Poliziaren zereginetan parte hartzea, Auzi-Poliziako Unitateei lagunduz.
 • Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza ematea, legeetan ohartematen den moduan herribabeseko planak burutzerakoan esku hartuz.
 • Aurrea hartzeko eginbideak eta lege-hauste diren egintzak eragoztera zuzendutako iharduketa oro burutzea.
 • Leku publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten,hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaienean.
 • Gatazka pribatuei irtenbidea bilatzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaienenean.

TELEFONOA

Tel: 943 335 230 - 699 487 587
Fax:  943 335 244

udaltzaingoa@astigarraga.eus

Ordutegia: 6:30 - 22:00

 

Errenta eta Zergabilketa

Zerbitzuak:

 • Tasa eta zergen kudeaketa (ura, zaborrak, ibilgailuak ...)
 • Zergak kobratu (epez barruan eta exekutiban)

TELEFONOA

Tel: 943 335 231
Fax: 943 335 244

zergabilketa@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Gizarte Zerbitzuak

Zerbitzuak:

 • Gizarte prestazioak eta baliabideen berri eman
 • Gizabanakoen edota familien desegituraketa arazoak aurreikusi eta tratatu
 • Larrialdi, tratu txarrak, abusu... egoeretan laguntza
 • Elkar bizitzeko aukeren zerbitzuak: etxe tutelatuak, zahar egoitzak, famili babesa
 • Familiaren laguntza zerbitzuak: etxez etxeko laguntza, eguneko zentroa
 • Drogomenpekotasunaren prebentzioa eta tratamentua
 • Gizarte kooperazio eta boluntariotzako programa
 • Garapen bidean dauden herrialdeekin elkarlana

TELEFONOA

Tel: 943 335 232
Fax: 943 335 244

ongintza@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Idazkaritza-Kontuhartzailetza

Zerbitzuak:

 • Plenoa, Gobernu Batzordea eta Ogasun Batzordeko aktak eta erabakiak
 • Lehiaketak
 • Udal aurrekontua
 • Udal ordenantzak
 • Pertsonal kudeaketa

TELEFONOA

Tel: 943 335 234
Fax: 943 335 244

idazkaritza@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Diruzaintza-Kontabilitatea

Zerbitzuak:

 • Gastu eta diru sarreren kontabilizazioa
 • Hirugarrenekiko harremana
 • Ordainketak
 • Nominak eta gizarte segurantza 
 • Abalak eta fidantzak
 • BEZ, errenta zerga 

TELEFONOA

Tel: 943 335 235
Fax: 943 335 244

diruzaintza@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Informatika

Zerbitzuak:

 • Udal sistema informatikoen administrazioa eta mantendua
 • Udal espedienteen administrazioa
 • Informatikako ekipamenduen erosketa

TELEFONOA

Telefonoa: 943335065
Fax zk: 943335244

informatika@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Hirigintza

Zerbitzuak:

 • Hirigintza plangintza
 • Hirigintza kudeaketa
 • Hirigintza lizentziak
 • Jarduera lizentziak
 • Bide publikoa okupatzeagatik lizentziak
 • IGOKA espedienteen kontrola
 • Ingurugiroaren babesa eta kontrola
 • Hirigintza disziplina
 • Dirulaguntzak ematea
 • Hirigintza Arauak eta Ordenantzak

TELEFONOA

Tel: 943 335 241
Fax: 943 335 244

hirigintza@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Obrak eta Zerbitzuak

Zerbitzuak:

 • Ura eta estolderia
 • Kale garbiketa
 • Etxez etxeko zaborra jasotzearen zerbitzua
 • Industri hondakina jasotzearen zerbitzua
 • Arratoigaltzea
 • Gasa, elektrizitatea eta telefono zerbitzuen koordinaketa
 • Hilerria
 • Bide publikoa eta udal ondarearen mantendua
 • Udal eraikinen mantendua
 • Udal inbertsio planak
 • Urbanizazio proiektu eta obrak
 • Eraikin eta udal ekipamenduen proiektu eta obrak
 • Udal erosketak
 • Kalekoa
 • Udal kartografia
 • Trafikoa, bide seinalizazioa

TELEFONOA

Tel: 943 335 068
Fax: 943 335 244

obras@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Kultura, Festak eta Gazteria

Zerbitzuak:

 • Kultur eskaintza programatu eta antolatzea
 • Herriko jaiak jai-batzordearen bitartez antolatu eta koordinatzea
 • Herriko taldeekin lan egitea: lankidetza hitzarmenak sinatu, dirulaguntzak banatzeko irizpideak finkatu, beren kulturl eskaintza bideratu eta gauzatzen lagundu,...
 • Kultur ekipamenduaren kudeaketa
 • Natur-eskola eta gazteentzako informazio-gunea

TELEFONOA

Tel: 943 335 064
Fax: 943 335 073

kultura@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Euskara eta Hezkuntza

Zerbitzuak:

 • Herrian euskara ikasteko eta erabiltzeko ekimenak gauzatzea: kultur arloko jarduerak, eskolaz kanpokoak eta kirol arlokoak euskaraz eskaintzea, euskara ikasteko dirulaguntzak ematea, herrian euskalgintzan diharduten taldeekin elkarlana bultzatzea,...
 • Udal kontratu, esleipen, subentzio eta abarretan hizkuntz irizpideak txertatzea.
 • Euskararen udal-ordenantza betearaztea eta egoera berrietara egokitzea.
 • Udaletxean euskararen erabilera normalizatzeko plana.
 • Hezkuntza hobetzeko herriko eskola publikoarekin eta musika eskolarekin harremana iraunkorra da eta horien beharretarako dirulaguntzak bideratzen dira.

TELEFONOA

Tel: 943 331 067

euskaraetahezkuntza@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Kirola

Zerbitzuak:

 • Herriko kirol-taldeekin lan egitea: lankidetza hitzarmenak sinatu, dirulaguntzak banatzeko irizpideak finkatu eta kirol eskaintza bideratu eta gauzatzen lagundu,...
 • Kiroldegia kudeatzen duten enpresen lana koordinatzea.

TELEFONOA

Tel: 943 333 676
Fax: 943 333 673

kirola@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30

 

Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

Zerbitzuak:

 • ---

TELEFONOA

Enplegua, Merkataritza eta Turismoa
Tel: 943 505 700
Fax: 943 335 073

enplegu@astigarraga.eus

Ordutegia: ---

 

Berdintasuna, Partaidetza eta Elkarbizitza

Zerbitzuak:

TELEFONOA

Berdintasuna, Partaidetza eta Elkarbizitza
Tel: 943 505 701
Fax: 943 335 244

berdintasuna@astigarraga.eus

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00 - 13:30