Arauak eta erabakiak jendeaurrean jartzea

Udalerriko anbulatorio berria kokatzeko HJE 9 "Ergobia ibilbidea" eremuan partzela bat ekipamendu-sistema orokor gisa kalifikatzeko Astigarragako HAPOren testu bateginaren 7. aldaketa puntualaren espedientea

Informazioa.

Fitxategiak