Beste ordenantza batzuk

Udal etxebizitza tasatuak arautzeko ordenantza