Beste ordenantza batzuk

Etxebizitza sozialen eskatzaileen erregistroaren eta etxebizitza horiek esleitzeko araudia