Arauak eta erabakiak jendeaurrean jartzea

HAPOko Txalaka-Araneder S-27 sektoreko E-1 lurzatiaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren (2024ko apirilekoa) hasierako onarpena

Jendaurrean uztailaren 19ra arte

Fitxategiak