Beste ordenantza batzuk

Astigarragako Udal Planeamenduari buruzko Aholku Batzordearen Araudia