Beste ordenantza batzuk

Ohorezko izendapenak eta sariak emateko araudia