Beste ordenantza batzuk

Eguneko arreta zerbitzuaren arautegia

Eguneko arreta zerbitzuaren arautegia

65 urte edo gehiago dituzten eta mendetasuna-arriskuan edo I. Graduko mendetasun-egoeran dauden herritarrentzako eguneko arreta zerbitzuaren arautegia