Beste ordenantza batzuk

Astigarragako Udaltzaingoaren Erregelamendua