Beste ordenantza batzuk

Merkataritza lokalak etxebizitzan bihurtzeko Ordenantza