Babes publikoko 15 etxebizitza eta babes publiko tasatuko 18 etxebizitza esleitzeko prozesua: eskabideak aurkezteko epea zabalik.

Astigarragako Aiotzategi 4ko alokairu sozialeko etxebizitzak