Beste ordenantza batzuk

Euskararen erabilera sustatzeko plana 2023