Beste ordenantza batzuk

Hiri hondakinak bildu eta tratatzeko udal ordenantza