Beste ordenantza batzuk

Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko udal ordenantza

Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko udal ordenantza

Herritarren elkarbizitza eta bide publikoaren erabilera eta garbiketa arautzeko udal ordenantza