Albisteak

Astigarragako HAPOko 21.AIU “Zarkumendegi” eremuko Plan Partzialaren 4. aldaketaren hasierako onarpena

Dokumentua jendaurrean jarriko da 45 eguneko epean gutxienez Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera.

Fitxategiak