Beste ordenantza batzuk

Iruzurra prebenitzeko, hautemateko eta zuzentzeko plana