Beste ordenantza batzuk

Alokairu sozialeko erregimenean etxebizitza libreen errentamendua bultzatzeko diru laguntzen ordenantza

Alokairu sozialeko erregimenean etxebizitza libreen errentamendua bultzatzeko diru laguntzen ordenantza

Alokairu sozialeko erregimenean etxebizitza libreen errentamendua bultzatzeko diru laguntzen ordenantza