Beste ordenantza batzuk

"Udalaren ingurumen txostenaren" edukia eta "udalaren ingurumen deklarazioko" prozedura arautzen duen ordenantza

"Udalaren ingurumen txostenaren" edukia eta "udalaren ingurumen deklarazioko" prozedura arautzen duen ordenantza

"Udalaren ingurumen txostenaren" edukia eta "udalaren ingurumen deklarazioko" prozedura arautzen duen ordenantza