Web edukia bistaratu

Indarrean dauden lizitazioak

Ibilgailu elektriko bat erostea

Espediente Zk. 2016IKTH0003
Kontratu Mota Hornidura
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2016-12-30
Amaiera Data 2017-01-23
Eskaintzen irekiera data 2017-02-10
Zenbatekoa 28.925,00 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak

Soinu mugagailu / erregistragailuak hornitzea eta jartzea

Espediente Zk. 2016IKTH0002
Kontratu Mota Hornidura
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2016-12-30
Amaiera Data 2017-01-23
Eskaintzen irekiera data 2017-02-10
Zenbatekoa 29.752,07 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak

 

Astigarragako Udalaren ondasun eta eskubideen inbentarioko hiri-lurzatien epigrafearen aholkularitza, lagun tza eta idazkun tza zerbi tzua eta Udalaren lurzoru ondarearen inbentario bananduaren eraketa

Espediente Zk. 2016IKTZ0004
Kontratu Mota Zerbitzua
Prozedura Publizitateadun negoziatua
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2016-11-17
Amaiera Data 2016-12-02
Eskaintzen irekiera data 2017-02-10
Zenbatekoa 40.000 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak
Planoa Planoa

 

 

Udalaren eraikin, egoitza eta instalazioak eta ikastetxeak garbitzeko zerbitzua

Espediente Zk. 2016IKTZ0002
Kontratu Mota Zerbitzua
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2016-05-12
Amaiera Data 2016-06-30
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 187.132,00 €/urtean (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak
Anexo I Anexo I
Anexo II Anexo II

 

Kiroldegiaren eraberritzeko bigarren fase obrak kontratatzea · Fitness gela eta fatxada bukatu

Espediente Zk. 2016IKTO0001
Kontratu Mota Obra
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2016-05-12
Amaiera Data 2016-06-07 - 23:59 arte
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 451.846,52 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak
Memoria Memoria
Aurrekontuak Aurrekontuak
Planoak Planoak
Hondakinak Hondakinak
I Eranskina I Eranskina
II Eranskina II Eranskina
III Eranskina III Eranskina
IV Eranskina IV Eranskina
V Eranskina V Eranskina
Oharra Lehiaketa honetan, bakarrik, Aurrekontuko 1. eta 3. kapituloak sartzen dira (345.924,62 + 33.778,34). 2.eta 4. kapituloak lehiaketatik kanpo daude.
Presto Aurrekontua Preston
Dokumentazio Osagarria Dokumetazio osagarria

 

Aiotzategi kaleko 4. zenbakian kokatuta dauden udal titulartasuneko 7 etxebizitzetako etxetresna elektrikoen eta sukaldeko altzarien hornidura eta muntaia

Espediente Zk. 2016IKTH0001
Kontratu Mota Hornidura
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2016-05-12
Amaiera Data 2016-05-30
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 28.000,00 €(BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak
1 Eranskina I Eranskina
2 Eranskina II Eranskina
3 Eranskina III Eranskina
4 Eranskina IV Eranskina
5 Eranskina V Eranskina
6 Eranskina VI Eranskina
7 Eranskina VII Eranskina
8 Eranskina VIII Eranskina