Web edukia bistaratu

Indarrean dauden lizitazioak

Arrobitxuloko harrobia egonkortzeko bigarren faseko obrak

Espediente Zk. 2017IKTO0001
Kontratu Mota Obra
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2017-05-09
Amaiera Data 2017-06-05
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 146.097,78 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Aurkibidea Aurkibidea
Memoria Memoria
Planoak Planoak
Baldintza teknikoak Baldintza teknikoak
Aurrekontua Aurrekontua pdf
Aurrekontua Aurrekontua bc3

Kontxa Etxeberria plaza 7, 8, 9 zenbakian kokatuta dauden etxebizitzetako etxetresna elektrikoen eta sukaldeko altzarien hornidura

Espediente Zk. 2017IKTH0001
Kontratu Mota Hornidura
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2017-06-29
Amaiera Data 2017-07-20
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 20.000,00 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak
Planoa-7-1A Planoa etxebizitza 7-1A
Planoa-7-1A-bornatua Planoa etxebizitza 7-1A
Planoa-7-2A Planoa etxebizitza 7-2A
Planoa-7-2A-bornatua Planoa etxebizitza 7-2A
Planoa-8-3A Planoa etxebizitza 8-3A
Planoa-8-3A-bornatua Planoa etxebizitza 8-3A
Planoa-9-3B Planoa etxebizitza 9-3B
Planoa-9-3B-bornatua Planoa etxebizitza 9-3B
Planoa-9-4B Planoa etxebizitza 9-4B
Planoa-9-4B-bornatua Planoa etxebizitza 9-4B

Sagardo plazako hiritartze eta urbanizazio obrak

Espediente Zk. 2017IKTH0002
Kontratu Mota Obra
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2017-07-21
Amaiera Data 2017-09-01
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 109.586,66 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak
Memoria Memoria
Topografia y bases de replanteo Topografia y bases de replanteo
Servicios afectados Servicios afectados
Accesibilidad Accesibilidad
Alumbrado público 01 Alumbrado público 01
Alumbrado público 02 Alumbrado público 02
Alumbrado público 03 Alumbrado público 03
Alumbrado público 04 Alumbrado público 04
Ordenación estética Ordenación estética
Diagrama de trabajos
Programa de trabajos Programa de trabajos
Justificación de precios Justificación de precios
Control de calidad Control de calidad
Gestion de residuos Gestión de residuos
Reportaje fotográfico Reportaje fotográfico
Estudio básico de seguridad Estudio básico de seguridad
Presupuesto Presupuesto
Presupuesto Presto Presupuesto Presto
Presupuesto Presto Presupuesto Presto
Plano Situación y emplazamiento
Plano Situación y emplazamiento
Plano Ortofoto
Plano Ortofoto
Plano Estado actual
Plano Estado actual
Plano Situación actual
Plano Planta general
Plano Planta general
Plano Planta superpuesta
Plano Planta superpuesta
Plano Planta de definición geométrica
Plano Planta de definición geométrica
Plano Planta de pavimentación
Plano Planta de pavimentación
Plano Detalles de pavimentación
Plano Detalles de pavimentación
Plano Secciones tipo
Plano Secciones tipo
Plano Servicios existentes-abastecimiento
Plano Servicios existentes-abastecimiento
Plano Servicios proyectados-abastecimiento
Plano Servicios proyectados-abastecimiento
Plano Detalles abastecimiento
Plano Detalles abastecimiento
Plano Servicios existentes-Saneamiento
Plano Servicios existentes saneamiento
Plano Servicios existentes alumbrado
Plano Servicios existentes alumbrado
Plano Servicios proyectados alumbrado
Plano Servicios proyectados alumbrado
Plano Detalles Alumbrado
Plano Detalles Alumbrado
Plano Planta de mobiliario urbano
Plano Planta de mobiliario urbano
Plano Detalles de mobiliario urbano
Plano Detalles de mobiliario urbano
Plano Planta de jardinería
Plano Planta de jardinería
Plano Cierres y acceso
Plano Cierres y acceso

Santiagomendi Ermitako Ingurune Naturalaren eta Paisaiaren Antolamendurako Plan Berezia idatzi eta bere onarpenaren administrazio-izapidetzean aholkua eta laguntza teknikoa ematea (behin-betiko onespena izan arte).

Espediente Zk. 2017IKTZ0001
Kontratu Mota Zerbitzua
Prozedura Publizitatedun negoziatua
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2017-10-03
Amaiera Data 2017-10-18
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 35.537,19 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak

Astigarragako udal kiroldegiaren eraberritzearen 2. faseko obren barruan dauden 1. solairuko bulegoak eta bilera gelaren gunea egokitzea.

Espediente Zk. 2017IKTO0003
Kontratu Mota Obra
Prozedura Irekia
Izapidea Arrunta
Argitaratze Data 2018-01-02
Amaiera Data 2018-01-29
Eskaintzen irekiera data  
Zenbatekoa 65.706,53 € (BEZ kanpo)
Kontaktoa Idazkaritza · Foru Enparantza 13, 20115 Astigarraga · 943 335 234
E-posta kontratazioa@astigarraga.eus
Iragarki Testua Gipuzkoako aldizkari ofiziala
Baldintza-agiri administratiboak Baldintza-agiri administratiboak
Baldintza-agiri teknikoak Baldintza teknikoak
Dokumentazioa Memoria, aurrekontua, planoak ...