Berriak

Euskara arloko hainbat laguntzen deialdi publikoa

Astigarragako udaleko Tokiko Gobernu ba tza rrak 2018ko ekainaren 20an egindako bilkuran euskara arloko hainbat laguntzen oinarriak onartu eta deialdi publikoa egitea eba tzi du. Deialdi hau Udalak 2006-02-23ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara emandako araudiaren arabera finkatu da.

  • Eskaerak aurkezteko epea, 2018ko irailaren 28 arte.

Fitxategiak